Tai yra pirmasis išsamus šių abiejų kalbų žodynas, viešai prieinamas internete nuo 2016 m. vasario 25 d.
  Žodyną sudaro daugiau nei 70 tūkstančių įrašų, arba apie 3 milijonai simbolių. Jeigu šis žodynas būtų išspausdintas, prireiktų apie pusantro tūkstančio puslapių. Gausi tekstinė medžiaga yra papildoma apie 500 iliustracijų bei daugiau nei 100 teminių lentelių, susisteminančių žodyno terminus, kurie apima kultūros, ekonomikos, politikos, teisės, gamtos ir kitų mokslų sritis.
  Žodynas gali būti naudingas tiek japonams, besimokantiems lietuvių kalbos, tiek lietuviams, kurie vartoja japonų kalbą. Svetainė veikia kaip lietuvių-japonų, japonų-lietuvių arba kiniškų rašmenų žodynas. Tiesiog pabandykite vesti norimą žodį viršutiniame laukelyje.
  Kūrėjai laukia jūsų atsiliepimų, pranešimų apie rastus trūkumus arba idėjų, kaip pagerinti svetainės kokybę. Būsime dėkingi už kiekvieną gautą pastabą.

  この辞書は、リトアニア語・日本語としては初の詳細なオンライン辞書として、両国の言葉を結ぶ架け橋となるよう、2016年2月25日に公開されました。リトアニア語を勉強する日本人だけでなく、日本語を勉強するリトアニア人も自由にご利用出来ます。
  本辞書は、リトアニア語・日本語辞書、日本語・リトアニア語辞書、漢字辞典として使用できます。ページの上の検索フィールドに言葉を入力してみてください。
  このホームページで、間違いが見つかった場合、またコメントなどがある場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。ご利用、心から感謝いたします。

リトアニア語・日本語オンライン辞書の立ち上げおめでとうございます。言語は,互いを理解するための必須要素です。辞書という共通するツールを使って相互を学ぶことは,交流の発展のために最も有効です。この辞書によって,日リトアニア友好関係のますますの発展を願っています。

駐リトアニア日本特命全権大使 重枝 豊英

Sveikinu paleidus Internetinį lietuvių-japonų kalbų žodyną. Kalba yra esminis dėmuo vystant tautų tarpusavio supratimą. Žodynas, leidžianti mokytis vieniems iš kitų, yra pati efektyviausia priemonė gerinti tarpusavio bendravimą. Viliuosi, kad šio žodyno dėka Japonijos ir Lietuvos santykiai toliau tik augs.

Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Toyoei Shigeeda

Lietuvių išmintis byloja: "moki žodį - žinai kelią". Žodis atveria plačius kelius žmonių bendravimui ir santykių tarp valstybių kūrimui. Labai džiaugiamės matydami, kad vis daugiau lietuvių mokosi japonų kalbos ir vis daugiau japonų prabyla gražia lietuvių kalba. Kylant vis didesniam domėjimuisi vieni kitų kultūra, didėja ir kalbos mokymosi poreikis. Dr. Aurelijaus Zyko sukurtas internetinis žodynas - puiki pagalba tiek lietuviams, tiek japonams besimokant abiejų kalbų ir jų subtilybių. Sveikinu atlikus šį didelį ir labai reikalingą darbą bei kviečiu visus besidominčius aktyviai naudotis šiuo išsamiu dviejų kalbų pažinimo šaltiniu. Esu tikras, kad šis žodynas dar labiau suartins mūsų tautas.

Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Japonijoje Egidijus Meilūnas

「言葉が分かれば、行く道も分かる」というリトアニアの諺があります。言葉によって、人間の交流、及び国々の交流の様々な道が開かれます。日本語を勉強するリトアニア人の数、流ちょうなリトアニア語を操る日本人の数はともに増えています。とても喜ばしいことです。お互いの文化へ興味がわくにしたがって、お互いの言語を勉強する必要性も増してゆきます。A.ジカス先生編集のオンライン辞書は、リトアニア人にも日本人にも、お互いの言葉を勉強するうえで必須のツールです。オンライン辞書の公開おめでとうございます。また、この2言語の相互理解を助ける辞書が、いろいろな人の役に立つことを期待しています。この辞書によってリトアニアと日本両国の関係がさらに近くなると確信しております。

E.メイルーナス駐日リトアニア共和国特命全権大使

豚に真珠 Mėtyti kiaulėms perlus